Lengua catalana II

170,00


SEGUNDO CUATRIMESTRE
Fecha de inicio: 14 de febrero de 2019
Horas totales: 45
Horas semana: 2,5

Horario:
jueves de 15:00 a 17:30 h.

Descripción

La segona assignatura de Llengua Catalana que s’impartirà en l’especialitat d’Educació Primària/Infantil pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català a partir del nivell adquirit en la corresponent de primer curs. Això implica un aprofundiment en el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de texts i gèneres, tant orals com escrits per a un nivell C1 del MECR. Açò suposarà una continuïtat en la matèria i, en aquest sentit, es tindran presents alguns dels continguts ja impartits per a poder avançar en l’assoliment de la maduresa lingüística per part dels alumnes. Aquesta assignatura, a més a més, té un caràcter professionalitzant i, per tant, ha de proveir d’una formació lingüística suficient adreçada a les futures tasques docents en què el català estiga involucrat. Per aquest motiu, la matèria també té en compte la planificació lingüística del sistema educatiu valencià. L’assignatura està relacionada amb les altres que imparteix el Departament de Filologia Catalana a la Facultat d’Educació i que condueixen a l’obtenció de la Capacitació Docent en Valencià. En aquest sentit, acredita la competència lingüística necessària per a aconseguir aquest títol.

GRADO MAESTRO
Segundo Cuatrimestre